Informacja o VII sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 2 kwietnia 2015r. o godz. 14:00 odbędzie się VII sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zespole szkolno - przedszkolnym, ognisku pracy pozaszkolnej oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  • rozpatrzenia wniosku dotyczącego pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy


/-/ mgr Jolanta Kyrcz     

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o VII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2015 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż