Informacja o VIII sesji Rady Gminy MierzęciceINFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy i Z-cy Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przeczycach w drodze bezprzetargowej.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach za rok 2014.
 10. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2014.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                             /-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o VIII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.04.2015 16:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż