Informacja o IX sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy i Z-cy Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja z działalności Koła Łowieckiego działającego na terenie Gminy Mierzęcice.
 8. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach za rok 2014.
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2014.
  5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
  6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  7. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach imienia Lotników Polskich.
  9. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Boguchwałowicach przy zbiegu ulic Buczka, Sokołów i Białej.
  10. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mierzęcicach przy ul. Wolności i ul. Widokowej.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
                                                      
  Przewodnicząca Rady Gminy     

                                                             /-/ mgr Jolanta Kyrcz             

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o IX sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2015 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż