Informacja o XII sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się XII sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
  3. zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Ożarowice.
  4. określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których  znajdują się domki letniskowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  5. zmiany uchwały NR III/25/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji.
  6. zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o kandydatach na ławników.
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Toporowicach przy ul. Dąbrowskiej.
  8. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.
                                                         Przewodnicząca Rady Gminy     

                                                             /-/ mgr Jolanta Kyrcz        

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2015 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż