Informacja o XIII sesji Rady Gminy MierzęciceINFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 30 września 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2015r.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
  • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.


                                                         Przewodnicząca Rady Gminy     

                                                             /-/ mgr Jolanta Kyrcz        

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XIII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2015 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż