Informacja o XIV sesji Rady Gminy Mierzęcice


INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 28 października 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
  • nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
  • zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
  • zarządzenie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Boguchwałowice.
 9. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
  • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.
  • przedstawienie opinii o kandydatach na ławników przez Zespół ds zaopiniowania kandydatów na ławników.
  • wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów ławników.
  • przeprowadzenie wyborów ławników do sądów powszechnych w głosowaniu tajnym.
  • podjęcie uchwały w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu, Sądu Rejonowego w Zawierciu-Sądu Pracy, Sądu Okręgowego w Częstochowie na okres kadencji 2016-2019.
 10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy o analizie oświadczeniach majątkowych złożonych za rok 2014.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.


                                                         Przewodnicząca Rady Gminy     

                                                             /-/ mgr Jolanta Kyrcz        

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XIV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.10.2015 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż