Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2017 14:30 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
04.04.2017 09:46 Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyborów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Mierzecice
14.03.2017 15:16 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:” Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
14.03.2017 12:36 Zapytanie ofertowe - usługa ubezpieczenia: mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz od OC
02.03.2017 13:11 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:” Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
16.02.2017 09:44 Zapytanie ofertowe - na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Mierzęcice"
08.02.2017 14:13 Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydruk plakatów i ulotek na potrzeby projektu pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice"
20.12.2016 14:22 Zapytanie ofertowe - na wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Mierzęcice
12.12.2016 15:08 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:” Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”.
05.12.2016 14:40 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
05.12.2016 14:37 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
30.11.2016 16:31 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:” Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”.
10.11.2016 11:40 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą”.
13.10.2016 14:49 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2016/2017
13.10.2016 14:12 Zapytanie ofertowe - Wykonanie urn wyborczych oraz opakowań / pokrowców
17.05.2016 13:24 Protokół z zapytania ofertowego - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice.
29.04.2016 08:45 Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice.
01.04.2016 12:17 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
21.03.2016 14:27 Protokół z zapytania ofertowego - usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz OC.
08.03.2016 15:07 Zapytanie ofertowe - usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz od OC.
04.12.2015 14:41 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
03.12.2015 10:55 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
12.10.2015 14:35 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2015/2016...
16.07.2015 13:58 Protokół z zapytania ofertowego - druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i załącznika wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.
08.07.2015 13:47 Zapytanie ofertowe - druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i załącznika wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

1 2 3 następna