Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2017 12:25 Nr XXX/223/2017 Uchwała w sprawie umieszczenia ekranów akustycznych przy planowanej budowie drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko - Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 - 11+760 na obszarze Gminy Mierzęcice...
14.03.2017 12:21 Nr XXX/222/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
16.02.2017 08:45 Nr XXIX/221/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej...
16.02.2017 08:37 Nr XXIX/220/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu z dotychczasowym dzierżawcą
16.02.2017 08:06 Nr XXIX/219/2017 Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego
27.01.2017 12:09 Nr XXVIII/218/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na cel publiczny na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Kolejowej 120
27.01.2017 12:03 Nr XXVIII/217/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mierzęcice na 2017r.
27.01.2017 11:07 Nr XXVIII/216/2017 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice – obszar I zmiany studium
27.01.2017 10:56 Nr XXVIII/215/2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce
27.01.2017 10:47 Nr XXVIII/214/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
27.01.2017 09:43 Nr XXVIII/213/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok