Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2017 15:03 Nr XXXVII/275/2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w sołectwie Mierzęcice Osiedle
28.09.2017 15:00 Nr XXXVII/274/2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Mierzęcice, w rejonie skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej
28.09.2017 14:57 Nr XXXVII/273/2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
28.09.2017 14:46 Nr XXXVII/272/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach"
28.09.2017 14:43 Nr XXXVII/271/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego sprostowania do protokołu XXXIII sesji Rady Gminy Mierzęcice
28.09.2017 14:37 Nr XXXVII/270/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami
28.09.2017 14:23 Nr XXXVII/269/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności...
28.09.2017 14:18 Nr XXXVII/268/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice
28.09.2017 14:13 Nr XXXVII/267/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś
28.09.2017 14:00 Nr XXXVII/266/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia w miejscowości Przeczyce
28.09.2017 13:53 Nr XXXVII/265/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Boguchwałowice
28.09.2017 13:50 Nr XXXVII/264/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
28.09.2017 13:40 Nr XXXVII/263/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
28.09.2017 13:32 Nr XXXVII/262/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli...
28.09.2017 13:24 Nr XXXVII/261/2017 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
28.09.2017 12:57 Nr XXXVII/260/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
17.08.2017 14:42 Nr XXXVI/259/2017 Uchwała w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVII2112016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016 r. ...
17.08.2017 14:41 Nr XXXVI/258/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami
17.08.2017 14:33 Nr XXXVI/257/2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Toporowicach
17.08.2017 14:30 Nr XXXVI/256/2017 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mierzęcicach
17.08.2017 14:27 Nr XXXVI/255/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
17.08.2017 14:24 Nr XXXVI/254/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
17.08.2017 14:20 Nr XXXVI/253/2017 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV2442017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli...
17.08.2017 14:12 Nr XXXVI/252/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII1812016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 sierpnia 2016 r. ...
17.08.2017 14:09 Nr XXXVI/251/2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice

1 2 3 następna