Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2017 10:46 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa drogi ekspresowej S-1...
26.06.2017 15:01 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń...
26.06.2017 14:57 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wykonanie urządzenia wodnego...
12.06.2017 13:32 Obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego wykonania urządzeń wodnych w pasie montażowym projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa wraz ze światłowodem
09.06.2017 13:55 Zawiadomienie o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych gazociągiem wraz z kablem światlowodowym...
29.05.2017 08:48 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie
22.05.2017 10:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
12.05.2017 13:06 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...
04.05.2017 13:07 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze
28.04.2017 12:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.04.2017 13:07 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania pn. Gazociąg wysokieg ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa...
12.04.2017 12:19 Obwieszczenie Wojta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci gazowej w Toporowicach”
22.03.2017 08:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci gazowej w Toporowicach”.
20.02.2017 12:30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postepowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn: "Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III)...
14.02.2017 13:44 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanym postanowieniu, którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
20.01.2017 09:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w Siewierzu - Osiedle Zachód i Jezioro