Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2018 09:46 Nr XLIII/328/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lutego 2018r.
23.03.2018 09:44 Nr XLIII/327/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 lutego 2018r.
23.03.2018 09:42 Nr XLIII/326/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 stycznia 2018r.
23.03.2018 09:40 Nr XLIII/325/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 20 listopada 2017r.
23.03.2018 09:33 Nr XLIII/324/2018 Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2018 rok
23.03.2018 09:32 Nr XLIII/323/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice
23.03.2018 09:31 Nr XLIII/322/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Utworzenie żłobka Bajkowa Kraina w Nowej Wsi
23.03.2018 09:29 Nr XLIII/321/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
23.03.2018 09:28 Nr XLIII/320/2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII1462016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 lutego 2016 roku...
23.03.2018 09:26 Nr XLIII/319/2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII1452016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 lutego 2016 roku...
23.03.2018 09:25 Nr XLIII/318/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
23.03.2018 09:20 Nr XLIII/317/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.02.2018 14:16 Nr XLII/316/2018 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mierzęcice
28.02.2018 14:13 Nr XLII/315/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2018 rok.
28.02.2018 14:12 Nr XLII/314/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w gm. Mierzęcice”
28.02.2018 14:08 Nr XLII/313/2018 Uchwała w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
28.02.2018 13:49 Nr XLII/312/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
28.02.2018 13:44 Nr XLII/311/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
02.02.2018 11:49 Nr XLI/310/2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
02.02.2018 11:45 Nr XLI/309/2018 Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli...
02.02.2018 11:37 Nr XLI/308/2018 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego...