Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2018 15:06 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestycji pn: "Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"
09.03.2018 11:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Toporowice
09.03.2018 11:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle)
08.03.2018 12:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania
06.03.2018 12:53 Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Zawierciu o wszczęciu postępowania o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzęcice
26.02.2018 14:47 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.53.2017 z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913...
22.02.2018 11:49 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL "Katowice" w Pyrzowicach
16.02.2018 10:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
01.02.2018 15:03 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego zawiadamiające o wniesieniu odwołania do decyzji Wojewody Śląskiego dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń...
11.01.2018 13:10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawiadamiające o wniesieniu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i odbudowa... i zażaleń od postanowienia...